Апарати Серії 2000 (Series 2000)

ексклюзивні апарати американської компанії DynaFlex

Апарати Серії 2000  виготовляються на верхню та нижню щелепи. Для успішного впровадження апаратів Серії 2000  і для  оптимального використання різних їх дизайнів потрібно ознайомитись та розуміти кілька ключових аспектів.

Панорамна рентгенографія:  Важливо проводити рентгенологічні обстеження і оцінювати ступінь формування кореня, відсутність зубів, ектопічне прорізування. Погана структура кореня, чи непрорізані зуби  можуть вплинути на час фіксації апарату.

Самообмежувальний дизайн:  Для усунення можливого роз’єднання  трубки і стержня під час активного лікування, нікель-титанові пружини випускаються на 1-2 мм коротші ніж стержень.

Високе вузьке піднебіння: В таких випадках обмежується можлива кількість  трубок, стержнів і пружин, які можна помістити  в апарат для поперечного розширення. Для максимізування розширення у поперечній площині у випадках з високим склепінням піднебіння , лікарі можуть віддати перевагу поміщенню в конструкцію апарату Series 2000  гвинта.

Сила в грамах  – самоактивуючі нікель-титанові пружини забезпечують сили від 125 до 180 грам кожна.

Апарати на верхню щелепу

SAN

SAN  або апарат Nance із протрагуючою пружиною є відмінним апаратом  в поєднанні  із лікуванням SAG™  для підтримки скелетного розширення зубного ряду. Апарат SAN™  із нікель-титановою пружиною генерує на верхню щелепу попередньо визначену кількість постійно діючої сили. Дизайн із пружиною не потребує корекцій пацієнта чи лікаря.

TB SAG

Апарат TB SAG з опорою на зубах для сагітальної корекції  II класу  II підкласу. Він дисталізує верхні моляри і одночасно тисне на центральні та латеральні різці для їх переміщення допереду. Апарат чудово підходить для випадків із скелетним III класом.

SAG

SAG  – це незнімний апарат для сагітальної корекції в якому поєднані серединний гвинт хайрекс і стержнево-трубчастий механізм із нікель-титановою пружиною. SAG™ розроблений для корекції скелетного III класу з дефіцитом розвитку середньої третини обличчя як в передньо-задньому, так і в поперечному напрямі.

DMJ

DMJ  або дисталізуючий джиг для молярів розроблений для дисталізації верхньощелепних молярів телескопічним механізмом стержень-трубка з використанням легкої постійно діючої сили нікель-титану.  В DMJ також включають акрилову кнопку  Nance для додаткового анкоражу.

DMAX/RPE

DMAX/RPE  або незнімний верхньощелепний дисталізатор експандер.  Гігієнічний дизайн незнімного апарату є  відмінним для тотального розширення зубного ряду. Не потрібні корекції для дисталізації молярів. Корпусне переміщення без нахилу коронкової частини досягається за рахунок постійно діючої малої сили розкриваючої нікель-титанової пружини.

DMAX

DMAX або дисталізуючий верхньощелепний експандер   містить або стержнево-трубковий механізм із відкриваючою нікель-титановою пружиною посередині піднебіння, або стандартний гвинт хайрекс для поперечних розширень і такий же механізм стержень-трубка з лінгвальної сторони для дисталізації молярів.

MAX

MAX –  це піднебінний експандер із пружиною. В апараті MAX механізм стержень-трубка із нікель-титановою відкриваючою пружиною забезпечують постійно діючу малу силу для досягнення відповідної ширини зубного ряду.

Апарати на нижню щелепу

SAL

SAL або  лінгвальний пружинний протрактор є відмінним для протракції нижніх різців. Апарат SAL не потребує активацій чи деактивацій на візитах. Телескопічний механізм стержень-трубка і відкриваюча нікель-титанова пружина  забезпечують легкі постійно діючі сили для виштовхування різців до очікуваного положення. Це також чудовий вибір при перехресному змиканні поодиноких зубів на верхній щелепі.

MSC

MSC  або закривач місця на нижній щелепі є відмінним для корпусного медіального переміщення молярів після видалення других премолярів.  Унікальний механізм із стержнем та трубкою і титановою пружиною  продукує легкі сили для закриття проміжків без нахилу коронкової частини. Самокоригуючі пружини не потребують корекцій  після цементування апарату.

MJX

MJX або апарат з гвинтом хайрекс на нижню щелепу – це апарат для розширення нижнього зубного ряду. Він містить гвинт хайрекс для забезпечення відповідної ширини зубного ряду і білатеральний стержнево-трубчастий механізм із нікель-титановою розкриваючою пружиною для дисталізації молярів і одночасного збільшення довжини зубного ряду.

MSX

MSX або нижньощелепний пружинний експандер є повністю  апаратом пружинної активації , а контрольні огляди необхідні лише для спостереження. MSX™ містить білатеральний механізм із стержнем-трубкою із нікель-титановою відкриваючою пружиною, цей механізм заміщає використання гвинта хайрекс.

Апарати для висування нижньої щелепи

EAS MSC

EAS MSC або нижньощелепний пружинний закривач є відмінним для корпусного мезіального переміщення молярів при видаленні других премолярів. Унікальні стержень-трубка та титанова пружина продукують легкі сили для закриття проміжків без нахилу коронкової частини. Після цементування апарату самоактивуючі пружини не потребують корекцій.

EAS MJX

EAS MJX –   це апарат із гвинтом хайрекс для розширення нижньої щелепи і  лінгвальним стержнево-трубчастим механізмом із нікель-титановою відкриваючою пружиною для дисталізації молярів  для одночасного видовження зубного ряду.

EAS MSX

EAS MSX – це апарат із тотальною пружинною активацією, коли контрольні візити необхідні лише для спостереження.   MSX™ містить нікель-титанову відкриваючу пружину із білатеральним  стержнево-трубчастим механізмом і це заміщає потребу гвинта хайрекс.

EAS

EAS поєднує дизайн апарату MAX™ для поперечного розширення верхньої щелепи із висуваючим механізмом для корекції скелетного II класу. Нижній апарат може бути в таких варіантах серії Series 2000™ – для розширення , видовження зубного ряду або закриття проміжків після видалення.

Технічна інформація

Допоміжні підказки, поради та трюки

Змінний прикус

Апарати Серії 2000®  відмінно працюють у змінному прикусі як для розширення, так і для дисталізації молярів. Апарати виготовляють повністю із самоактивованими   пружинами , або із гвинтами для поперечного розширення  так як в DMAX/RPE або MJX.

Перевірка повноцінності структури кореня

Для того щоб бути опорою для апаратів Серії  2000®  під час активного лікування, перші молочні моляри мають мати структуру кореня щонайменше на 6 місяців. Втрата молочних зубів під час лікування призведе до розфіксації апарату.

Збільшення ретенції молочних зубів

Для збільшення ретенції апарату у змінному прикусі у лабораторії  можуть виготовити на молочні ікла або моляри коронки із нержавіючої сталі. Коронки міцніші, а отже зменшується час та затрати на заміни кілець.

Альтернатива чотирьом кільцям

Деякі лікарі віддають перевагу модифікувати дизайн із чотирма кільцями на підпірки на перші або другі молочні моляри. При такій модифікації для ретенції оклюзійні підпірки зафіксовуються композитом.

Спрощена фіксація апарату

Апарати  Series 2000®  спрощують процес двохфазності лікування, не потребують активних корекцій і в результаті забезпечують зменшення частоти та тривалості візитів для пацієнта та для лікаря.

Фіксація апарату

Фіксація апаратів Series 2000®   починається у передньо-задньому напрямі щоб використати перевагу дизайну трубка/стержень . Завжди починайте фіксацію із менших кілець  (молочні моляри чи премоляри). Кільця на моляри піддаються корекції у лінгвально-буккальному напрямі для легшого введення апарату. Ротаційна особливість кілець на моляри допомагає зменшити проблеми шляху введення, які можуть виникнути з іншими апаратами на чотирьох кільцях.

Збільшення ефективності апарату

Пробна фіксація апарату

Пробна фіксація дає змогу посадити апарат так, щоб відбулася адаптація до тканин та контактів для правильного цементування. Всі апарати Series 2000®   перед цементуванням потрібно пробно зафіксувати. Попередньо зафіксуйте апарат в ротовій порожнині на 10-15 хвилин. Еластичні ланцюжки чи лігатурні зв’язування мають залишатися натягнутими  на місці, щоб утримувати апарат пасивним.

Активація апарату

Після цементування апарату Series 2000 еластичні ланцюжки або лігатурні зв’язування знімаються для активації. Самоактивуючі нікель-титанові пружини забезпечують силу для переміщення зубів та розширення зубного ряду.

Додаткова активація

У більшості випадків це непотрібно. Всі апарати Series 2000® виготовляються із максимальною кількістю трубок, стержнів та пружин у кожному. В виняткових ситуаціях реактивація може бути досягнута за допомогою простого повторного стиснення нікель-титанової пружини  на стержні приєднанням  040 стопера.

Деактивація апарату

Після досягнення бажаного результату апарат потрібно деактивувати. Апарати серії Series 2000®  деактивуються додаванням невеликої кількості композиту на пружину для зупинки подальшого її відкривання. Багато лікарів рекомендують пацієнтам носити апарат пасивно ще два-три місяці для стабільності.